Plantan placeras i planteringsgropen och grupen fylls med muld eller en blandning på mylla och torv. Jorden packas till runt roten eller rotklumpen, utan att skada jordklumpen eller rötterna. Efter detta skall plantan vattnas rikligt. Buskarna skall få ca. 10 liter vatten och träden flera tiotals liter. Fukten hålls bättre i rötterna ifall marken täcks med ca. 3-5 cm bark. För att försärka att plantorna börjar växa är det viktigt att vattna tillräckligt och spraya växterna med vatten i några veckors tid.