Druvorna mognar och får sin arom av rikligt solljus. Plantera plantorna i växthus eller på soligt och varmt ställe. Om du planterar intill en vägg, lämna minst 40 cm mellan plantan och väggen. Plantera plantorna med 1-1,5 meters mellanrum. En vinranka kräver mins 1m2 utrymme att växa, så att alla kvistar får tillräckligt med solljus. Planteringsgropen bör ha minst 50 cm med mylla. Gräv en 60 x 60 x 60 cm planteringsgrup och förbättra jorden med högklassig trädgårdsmylla. Till skillnad från de andra vinranks-sorterna, kräver Zilga en sur jord, med pH på 5,5-6,5.

Rankan kräver stöd, och plantan stöds uppriktigt med hjälp av band.

Vi rekommenderar att du inte gödslar rikligt under den första växtsäsongen. Dock under följande åren rekommenderar vi tex. Kemira Growhow -vårgödsel till början av juli och från början av augusti höstgödsel.

Rötterna bör skyddas väl för de första två- tre vintrarna.
Växten kläver klippning barje år. Klipp rankan på senhösten i oktober, för att undvika att växten torkar.

Första hösten:
När marken har frusit i november-december, täck rötterna med 10-15 cm torv eller barrkvistar. Ympa växten: Lämna 2-4 knoppar på två skott, och de andra skotten avlägsnas. 

 

Andra hösten:
När marken har frusit i november-december, täcks rötterna med 10-15 cm torv eller barrkvistar. Ympa växten: Lämna max 4 kvistar, som beskärs så att 6-7 knoppar blir kvar på varje kvist.  Ta bort resten av skotten.  

 

Det tredje året:

De skott som vuxit under sommaren ympas så att 1-2 blad blir på varje skott. Alla nya stammskott tas bort (nya mjuka skott kan beskäras på sommaren, för de orsakar inget leckage).

Ny tillväxt stöds med tex. band. I början av augusti beskärs alla skott 10-15 cm från toppen.

När marken frusit i november-decemer, täcks rötterna med 10-15 cm torv eller kvistar. 4 huvudsakliga kvistarna beskärs, och 6-7 knoppar av den tredje sommarens tillväxt lämnas. På de andra skotten lämnas 2 knoppar. Om någon kvist har burit frukt, beskärs det och lämnas en knopp.

Fjärde året och därifrån framåt:

Under den fjärde sommaren växer det fruktproducerande skott från de huvudsakliga skotten, där också blommor formas. Under sommaren avlägsnas alla fruktskott, som växter för lågt.

De skott som producerar frukt ympas och de lämnas två blad ovanom blomklasen. På ett skott lämnas högst två blomklasar.

De andra sidoskotten ympas ovanom ett blad.
I november ympäas de skott som gätt frukt till att ha ett skott. 

De fyra huvudsakliga grenarna lemnas med 6-7 skott från den sommarens tillväxt, och i de övriga skotten lämnas 2 knoppar.