Plantering av fruktträd

Fruktträdsplantorna kommer i kruka, och de kan planteras när marken är avfrostad, d.v.s. från tidig vår till sen höst. Planteringsgropen bör bara tillräckligt stor, ca. 80-100 cm i diameter. Rotklumpen placeras intakt i gropen och placeras så att den övre kanten av rotklumpen blir i samma nivå med myllans yta.

Planteringsympning:  Beskär ca. 1/3 av kvistarna och ca. hälften av längden. Den sista knoppen bör alltid peka utåt från trädet och kvistarna beskärs så nära knoppen som möjligt, utan att skada den. En eventuell annan topp och skadade kvistar avlägsnas.

Vård-ympning: Åren efter planteringen sköts ympningen på samma sätt som under planteringsåret. Beskär ca. 1/3 av kvistarna och avlägsna de inåtvända kvistarna. Då blir kronan luftig och proportionell. Dessutom kan trädets höjd justeras för att göra det lättare att plocka frukterna. Vid beskäring avlägsnas de kvistar som sitter för tätt, kvistar som växer åt fel håll, felaktiga kvistar och vassa svängingar i kvistarna.

 

Av fruktträden beskärs äppel- och päronträd på våren. Körsbärs-, plommon- och krikonträd beskärs på hösten. Päron-, plommon-, körsbärs- och krikonträd kräver inte beskärning årligen – de får växa friare.

Kirsikka