Plantering av plantor

Plantan placeras i planteringsgropen och gropen fylls med mylla eller en blandning av mylla och torv. Jorden packas till runt roten eller rotklumpen, utan att skada jordklumpen eller rötterna. Efter detta skall plantan vattnas rikligt. Buskar skall få ca. 10 liter vatten och träd flera tiotals liter. Fukten hålls bättre i rötterna ifall marken täcks med ca. 3-5 cm bark.

För att försäkra att plantorna börjar växa är det viktigt att vattna tillräckligt och spraya växterna med vatten i några veckors tid.