Plantering av rosor

Plantering: Före planteringen bör planteringsplatsen ställas i ordning: rabatten gödslas och kalkas. Plantorna bör blötas före planteringen. Plantor med öppna rötter sänks i vatten i minst några timmar, helst över natten. Krukplantornas rotklumpar kan sänkas i vatten för några timmar.

Det är viktigt att plantera rosorna tillräckligt djupt, så dom kan övervintra. Ympstället bör bli 15 cm under markytan. För att försäkra övervintringen rekommenderar vi att du lägger till mylla på rötterna på hösten, så att ympstället ligger tillräckligt djupt. Plantorna rekommenderas att skyddas med vinterskydd eller granris över vintern.

Beskärning: Edelrosor beskärs på våren före knopparna slår ut. Då man beskär efter planteringen, lämnar man 3-5 knoppar på de 3-4 starkaste kvistarna. Buskrosorna beskärs på våren, men de kräver inte en så radikal beskärning som edelrosorna. På klängrosor beskärs enbart topparna på de kvistar som tagit skada under vintern.